Her er en oversikt over alle de ansatte ved Tana Montessoriskole

Hvis du ønsker mer informasjon kontakt rektor på rekotor@tanamontessoriskole.no


Kjetil Johansen
Allmennlærer,
Klassekontakt ungdomstrinnet


Paul Mathisen
Daglig leder/rektor


Cesilie Skog Pedersen
Sosiallærer, rådgiver, pedagog
Bachelor barnevern, 7 år erfaring innenfor psykriatri, barneavlastning, psykisk utviklingshemmede, m.m


Sigurd Haugen
Spesailpedagog,
montessoripedagog og lektor


Todd Bengle-Hansen
Montessori assistent og lærer i kunst og håndtverk


Gunnhild Blien
Lærer


Margot Samuelsen
Kantineansvarlig


Trond Larsen
Vaktmester


Bodil Nilsen
Renholder


Powered by: Bloc