«Hjelp meg å gjøre det selv» Montessorimateriellet.

Postet av Tana Montessori den 23. Sep 2021

Maria Montessori utviklet materiellet vi bruker, gjennom mange års arbeid med barn, og hennes etterfølgere videreutviklet det, spesielt grunnskolemateriellet.
Det unike ved dette materiellet er at det isolerer aspekter av verdenen rundt oss i en konkret form. Arbeidet med materiellet leder barnet fra konkret virkelighet, gjennom en gradvis abstraksjonsprosess, til å kunne gjøre generaliseringer, forstå sammenhenger og sette opp regler. 

Materiellet skal tjene både de faglige, personlige og sosiale målsettinger ved skolen. Det skal gi nøkler til forståelse, klargjøre begreper og sammenhenger, analysere vanskeligheter i et fag og stimulere til videre arbeid. Materiellet blir introdusert for elevene gjennom presentasjoner som gjennomføres av montessorilærere.  
Det har faste plasser i hyllene som er i klasserommet, og settes på plass etter bruk.
På vår skole er derfor alt tilrettelagt for at elevene skal kunne bli inspirert til utforskning og læring.

Vi bruker materiell fra produsenter godkjente av AMI (Association Montessori International).
En god del av materiellet er også håndlaget. Våre lærere produserer stadig nytt materiell.
Dette er også noe foreldre er invitert til å delta i.  


Kommentarer

— Guest