Her er en oversikt over alle de ansatte ved Tana Montessoriskole

Hvis du ønsker mer informasjon kontakt rektor på rekotor@tanamontessoriskole.no


Paul Mathisen
Daglig leder/rektor


Kjetil Johansen
Allmennlærer,
Klassekontakt ungdomstrinnet


Gunhild Blien
Setterektor/Montessoriærer
Klassekontakt mellomtrinnet


Todd Bengle-Hansen
Montessori assistent og lærer i kunst og håndtverk


Lise Marianne Johansen
Montessorilærer
Klassekontakt småtrinnet


Guro Sotkajærvi Edvardsen
Lærer


Elle Kristine Saba
Samisklærer


Tom Are
Assistent


Camilla Jakola
Assistent


Margoth Samuelsen
Kantineansvarlig


Tone Orvokki Kollstrøm 
Kontormedarbeider


Bodil Nilsen
Renholder


Trond Larsen
Vaktmester


Powered by: Bloc