Her er en oversikt over alle de ansatte ved Tana Montessoriskole

Hvis du ønsker mer informasjon kontakt rektor på rekotor@tanamontessoriskole.no


Paul Mathisen
Daglig leder/rektor


Kjetil Johansen
Allmennlærer,
Klassekontakt ungdomstrinnet


Gunhild Blien
Setterektor/Montessorilærer
Klassekontakt mellomtrinnet


Lise Marianne Johansen
Montessorilærer
Klassekontakt småtrinnet


Todd Bengle-Hansen
Montessori assistent og lærer i kunst og håndtverk


Guro Sotkajærvi Edvardsen
Lærer


Ellen (Elle) Kristina Saba
Samisklærer


Margoth Samuelsen
Kantineansvarlig


Camilla Jakola
Assistent


Tom Are
Assistent


Sigurd Haugen
Norsklærer, Allmennlærer


Tone Orvokki Kollstrøm 
Kontormedarbeider


Preben 
Assistent


Bodil Nilsen
Renholder


Trond Larsen
Vaktmester