Ønsker du å søke skoleplass ved Tana Montesorriskole?
Trykk på knappen under for å komme videre til søknadsskjema.

Tana Montessoriskole
Søndre Luftjok
9842 Tana
rektor@tanamontessoriskole.no
Tlf: 47828165