Vanlige spørsmål om Montessoriskolen

• Passer montessoripedagogikken for alle barn?
-Ja, grunntanken i montessoripedagogikk er å la det enkelte barnet få frihet til følge sine indre behov for utvikling og gi dem mulighet til å velge stimuli ut fra individuell vekst og utvikling.


• Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken?
-Montessoripedagogikkens tolkning av frihet innebærer ikke frihet fra noe, men til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst.
Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø.
Barnets frihet får ikke gå utover et annet barns frihet til å arbeide uforstyrret og i en rolig atmosfære.
Maria Montessoris grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet.
Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden. Det er viktig å respektere naturen og miljøet rundt seg, såvel som andre mennesker.
I følge montessoripedagogikken er frihet nødvendig av følgende årsaker: Det er bare i en atmosfære av frihet at elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære kan læreren skaffe seg nok kunnskap om barnet gjennom observasjon til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.


• Hvorfor er montessorigrupper og -klasser alltid aldersblandet?
-Barna arbeider ut i fra sine individuelle behov og interesser som ofte er uavhengig av alder og derfor er det viktig at elevene har både yngre og eldre elever å samarbeide med. De eldre hjelper de yngre, dermed reduseres konkurransetenking og kunnskap får bedre grobunn.
Barn har behov for forbilder, og de eldre barna vokser også på å få vise de yngre hva de kan. Samtidig får de eldre barna repetere på sine egne premisser. Gruppearbeid bygger på frivillighet. Dermed velger barn samarbeidspartnere utfra kunnskapsnivå eller interesser uansett alder.


• Hva er den største forskjellen på offentlig skole og en montessoriskole?
-Den største forskjellen er at det enkelte barnet får arbeide ut i fra et individuelt behov i et miljø som er tilrettelagt for dette.


• Kan man komme og observere hverdagen på Tana montessoriskole?
-Ja, det kan man. 

 Hvor mye koster det å gå på Tana Montessoriskole?
-Det koster 900,- kroner per måned. + 350,- i mat. ( Årsmøtet gjør vedtak om skolepenger.)
   (søskenmoderasjon 50% på nr 2, gratis fra nr. 3 osv)
   (Man kan få fratrekk for foreldrebetalinga på selvangivelsen)


• Hvordan er det med måltider ved skolen? 
-Mandager serveres det grøt av forskjellige slag i tillegg til ymse "tørrmat".
-Tirsdager serveres det varm mat.
-Onsdager står trinnet som har MOH for varm maten.
-Torsdager serveres det varm mat.
-Fredager er det "restefest" og div. "tørrmat".


• Hvor lang er skoledagen?
-Mandag, onsdag og fredag starter skoledagen kl. 08.30 og varer fram til kl.14.00
-Tirsdag og torsdag starter skoledagen kl. 08.30 og varer fram til kl.15.00


• Hvordan er det med SFO? 
-Vi tilbyr ikke SFO,  på grunn av like lange dager for alle elevene, og tilbud om leksehjelp før og etter skoletid alle skoledager.      
-Vi tilbyr leksehjelp på alle trinn alle skoledager fra klokken 8.00 til 8.30, 
    mandag, onsdag og fredag fra kl. 14:00-16:30 og tirsdag og torsdag fra kl. 15:00--16:30
    (men da må elevene hentes og leveres privat)


• Skoleskyss? 
-Rektor skal registrere elever på skolen med rett til skoleskyss.
-Som en konsekvens av det nye systemet må foresatte til elever i grunnskolen levere skjema til skolen med oversikt over elevens skyssbehov.
-For skoleåret 2021/2022 må alle nye med skyssrett i grunnskolen levere inn dette skjemaet.
-Grunnskoleelever med skyssrett på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei må registrere sitt skyssbehov hvert år. 
-For mer info se Snelandia
sine sider. 


• Hvordan søker man skoleplass og hva er søknadsfristen? 
-Man søker skoleplass ved å sende inn søknadsskjema her på siden, eller send en mail til rektor.


• Covid-19, Kunnskap om smitte blant barn og unge: 
-Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. 
Fhi har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte, Les mer om smitte blant barn og unge på udir.noEvt. Andre spørsmål, kontakt oss gjerne.  

Tana Montessoriskole

Søndre Luftjok

9842 Tana


Tlf: 478 28 165
Mail: 
rektor@tanamontessoriskole.no